Aktuality

Oznam Agility Plus k vykonávaniu odpočtov vodomerov
17.01.2014

Spoločnosť  AGILITA PLUS, s.r.o. oznamuje svojim zákazníkom, že pracovníci spoločnosti vykonávajú odpočet stavu vodomerov na uliciach Šúrska, Topoľová, Hájska, Hornodvorská, Pálffyho, Suché miesto a Na pasienku v doobedňajších hodinách.

 

Ulica

Dátum

Šúrska

21.1.2014

Topoľová

21.1.2014

Hájska

21.1.2014

Hornodvorská

21.1.2014

Pálffyho

21.1.2014

Na pasienku

23.1.2014

Suché miesto

28.1.2013

( začiatok, v utorok 21.1.2014 o 10:00 hodine)

(začiatok, vo štvrtok 23.1.2014 o 10:00 hodine)

(začiatok, v utorok 28.1.2014 o 10:00 hodine) (normohodina na jeden odpočet a jedno odberné miesto je 15 minút)

V tejto súvislosti AGILITA PLUS, s.r.o. upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje jeho meno a osobné identifikačné číslo. Na druhej strane identifikačnej karty sa nachádza telefónne číslo, na ktorom je možné overenie totožnosti a rozsah poverenia.

Zároveň spoločnosť AGILITA PLUS, s.r.o. upozorňuje, že poverené osoby na odpočet stavu vodomerov, nebudú vykonávať žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad inkasovanie nedoplatku či vyúčtovanie preplatku za vodné a stočné, resp. za iné služby spoločnosti AGILITA PLUS, s.r.o.