Aktuality

Odpočet stavu vodomerov
09.01.2014

Spoločnosť  AGILITA PLUS, s.r.o. oznamuje svojim zákazníkom, že pracovníci spoločnosti vykonávajú od pondelka 13.1.2014 v doobedňajších hodinách, odpočet stavu vodomerov v obytných zónach PH1, PH2, Monarská alej, 5 Element, Spisovateľské.

Pondelok, 13.1.2014

PH1

10:00

Utorok, 14.1.2014

PH2

10:00

Streda, 15.1.2014

Monárska Alej

10:00

Štvrtok, 16.1.2014

5 Element

10:00

Piatok, 17.1.2014

Spisovateľské

10:00

 

V tejto súvislosti AGILITA PLUS, s.r.o. upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje jeho meno a osobné identifikačné číslo. Na druhej strane identifikačnej karty sa nachádza telefónne číslo, na ktorom je možné overenie totožnosti a rozsah poverenia.

Zároveň spoločnosť AGILITA PLUS, s.r.o. upozorňuje, že poverené osoby na odpočet stavu vodomerov, nebudú vykonávať žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad inkasovanie nedoplatku či vyúčtovanie preplatku za vodné a stočné, resp. za iné služby spoločnosti AGILITA PLUS, s.r.o.