Oznámenie o začatí konania- zmena ÚR-PH3-na p. č. 1656/484

Vyvesené od 27.01.2014 do 11.02.2014