Oznámenie o začatí územného konania - Rodinný dom PH3

Vyvesené od 22.01.2014 do 07.02.2014