Oznámenie o začatí územného konania - RD bungalov 772XL, PH3

Vyvesené od 22.01.2014 do 07.02.2014