Zdravotné služby

Máte problém, čo s chorým členom rodiny?


Chcete si skrátiť pobyt v nemocnici na najnevyhnutnejšiu dobu?


Obráťte sa na agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS – RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je tu pre Vašu potrebu a môže Vám pomôcť pri Vašej chorobe, alebo pri ošetrovaní Vášho rodinného príslušníka. Cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na zlepšenie kvality života, zmiernenie jeho utrpenia a doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Starostlivosť poskytujeme v meste Senec a okolitých obciach Reca, Boldog, Hrubý Šúr, Kostolná pri Dunaji, Bernolákovo, Vlky, Kráľova pri Senci, Hrubá Borša, Tomášov, Nová Dedinka, Veľký Biel, Chorvátsky Grob, Most pri Bratislave, Zálesie, Miloslavov, Tureň, Igram, Kaplna, Malinovo a Čataj.

V uvedených obciach zabezpečujeme aj opatrovateľskú službu.            

                                

Kontakt:

ADOS –RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

Mierova 6, 903 01 Senec
0907/799 234, Mgr. Zuzana Gabrišová Košecová
ruzova.zahradano@gmail.com