Správy starostu

Starosta Marynčák skončil. Obec do volieb povedie jeho zástupkyňa

 

Doterajší štatutár obce Miroslav Marynčák písomne oznámil, že končí svoje pôsobenie vo funkcii starostu obce Chorvátsky Grob dňa 18. novembra 2013.

Dňom 19. novembra 2013 až do volieb do miestnej samosprávy bude obec Chorvátsky Grob viesť jeho zástupkyňa Miroslava Jonášová, v súlade so zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení.

V prípade potreby je možné Miroslava Marynčáka ešte kontaktovať cez e-mail: miroslav.maryncak@chorvatskygrob.sk

 

 

30.10.2013

 

Supermarket Coop Jednota je o krok bližšie k výstavbe

29.10.2013

 


SPRÁVA STAROSTU O STAVE OBCE CHORVÁTSKY GROB (abdikačný prejav)

maryncak

Názory

verejnosti na rezignáciu M. Marynčáka z postu starostu obce:

"Starosta susednej obce oznámil svoju abdikáciu. Po prečítaní dôvodov sa mu vôbec nečudujem. Bodaj by na Slovensku žilo viac takýchto ľudí a menej grázlov, ktorí zneužívajú svoje mocenské postavenie."
Jozef Mihál (SaS), bývalý minister práce sociálnych vecí a rodiny SR

 

"Vážený pán starosta,  tak to je ale prekvapivé rozhodnutie!  Na druhej strane Vás ale naozaj chápem - bezmocnosť, bezradnosť a žiadna ochota od kompetentných. Gratulujem k rozhodnutiu, ku ktorému môže dospieť len  človek, ktorý je vo svojom vnútri slobodný a nie je závislý od všetkých príživníkov a podrazákov. Skláňam hlavu  a  želám veľa úspechov v ďaľšom živote.  Kiež by bolo podobných ľudí ako si Vy viac."

JUDr. Božena Grancová, pracuje v kancelárii prezidenta SR

 

Som predsedom Združenia občanov miest a obcí Slovenska - ZOMOS.
Monitorujeme obce na základe vlastných informácii, podnetov občanov,prípadne na základe informácií z médií. Vaša obec má iste veľa problémov, najmä v súvislosti veľkej výstavby a z toho súvisiacej problematickej chýbajúcej infraštuktúry a všetkých pridružených problémov, ktoré starosta obce resp.obec jednoducho v súčasnom systéme nedokáže uspokojivo riešiť.
Naše poznatky o práci starostu boli v drvivej väčšine posudzované kladne,napriek tomu, že na hodnotenie činnosti starostov a primátorov máme prísne kritériá.
Aj z týchto dôvodov sme v ZOMOSe presvedčení, že odchod starostu Marynčáka z postu starostu Vašej obce je pozitívny len do tej miery, že sa rozhodol sám.

Vladimír Špánik, predseda ZOMOS

 

"Považujem to za veľkú škodu, že starosta odstupuje. Ďakujem mu za odvedenú prácu, podľa mňa sa snažil veci riešiť v prospech ľudí a dalo sa to aj v praxi reálne cítiť. Bol to veľký posun oproti predošlému vedeniu. Určite sa nájdu aj veci, ktoré sa nepodarili, ale nikto nie je bezchybný. Väčšina problémov je dlhodobých na riešenie. Uvidíme ako to bude v budúcnosti, aký kandidát všetko zaraz vyrieši."

Vladimír Cahajla, obyvateľ obce


"Sme s manželkou veľmi znepokojení a aj smutní z Vášho rozhodnutia abdikovať na funkciu. Človek s Vašimi schopnosťami, entuziazmom, vedomosťami a ochotou bojovať za obec sa, predpokladám, asi  ako náhrada nájde ťažko. Je pravdepodobné, že dôvody na odstúpenie ste zvážil a rozhodol sa tak, ako považujete za správne, pre nás obyvateľov obce to však bude nenahraditeľná strata."

Ivan Daško s manželkou

 

"Vážený pán starosta,
 
je mi nesmierne ľúto, že okolnosti vás prinútili k rozhodnutiu rezignovať. Je to veľmi smutné a chápem, že toto je už pre vás neúnosné.
Chcela by som sa vám poďakovat za tie roky čo ste sa obetovali pre našu obec. A teraz aj trochu ľutujem, že sme vám nikdy nejako neprejavili podporu. I keď sme si so susedmi a priateľmi viac krát povedali, že všetko robíte správne a veľmi sme vašu prácu obdivovali, tie slová sa vám nedostali. Teším sa ale každej zmene, ktorú ste v obci spravili a veľa vecí ste správne nasmerovali. Priala by som si, aby ste v tom pokračovali, veľmi by sme to ešte potrebovali, no asi sa už nedá. Veľká škoda.
Prajem vám všetko dobré !"

Martina Lavrinčíková

 

„Starosta je architekt a odstúpil nie preto že ako vyštudovaný architekt a urbanista na Fakulte architektúry nevedel riešenie, ale práve preto, že ho vedel a hľadal riešenie aj verejného záujmu.

Ale naša súčasná spoločnosť, jej zákony a vynútiteľnosť práva sú pod tlakom developerov, ktorí svoje predstavy povyšujú nad zákon vrátane vyhrážok slušným ľuďom, štýlom - zákon som ja. To ale nie dôsledok absencie "modernej školy urbanizmu", lebo žiadne ani tzv. postkomunistické vzdelanie nezabezpečí, aby developeri postavili aj školy, aj siete, aj zeleň. Pokiaľ v tejto spoločnosti bude vládnuť arogamncia moci a peňazí, nepomôže žiadna moderná škola architektúry, urbanizmu, ani práva, zdravotníctva, a ani odboru, v ktorom pôsobíte Vy. Za komunizmu sme vyštudovali mnohí, ale mnohí sme sa aj postarali, aby padol. A je dosť možné, že tieto drámy v území majú na svedomí mladí developerskí žraloci vyštudovaní po r. 1989."

B. Kováč, Ústav urbanizmu FA STU

 

 

ĎALŠIE SPRÁVY:

 

Podnet na MDVaRR ku stavu obce 1.10. 2013

 

Vyjadrenie starostu obce k problematike výstavby supermarketu COOP JEDNOTA, 17.9. 2013

Supermarket v Čiernej Vode. Kto brzdí jeho výstavbu?

 

 

ODPOČET STAROSTU OBCE 2011-2012

 

VIEDOROZHOVORY 

Video č. 4, Hodnotenie polčasu volebného obdobia (10.12.2012) 

Video č. 3, Stanovisko obce k stavbe križovatky na Vajnorskej ulici (8.11.2012)

Video č. 2, Vzťah samosprávy a developerov (12.10. 2012) 

Video č. 1, Úvod, nová škola (1.10.2012)


 

SPRÁVY

 

Otvorená reakcia starostu obce na slovné útoky a obviňovanie z nečinnosti zo strany obce ohľadom verejnej kanalizácie (30. 1. 2013)

Je nutné hľadať kompromisy a dobré riešenia   (20.12.2012)

Matematická demokracia alebo demagogická matematika?  (18.12.2012)

Ako V. Británia prinútila developerov konať vo verejnom záujme   (16.8.2012)

Stanoviská kompetentných k uzávere Triblavinskej   (25.7.2012)

Stanovisko Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie z 8.8.2013 k neoprávnenému uzatvoreniu Triblavinskej cesty

Pre časopis ASB: Rozšafný urbanizmus v Čiernej Vode   (19.7.2012)

List dôchodkyne starostovi a poslancom    (2.7.2012)

Ako by mal vyzerať vzťah obce a developera    (12.6.2012)

Rokovania medzi predstaviteľmi Vajnor a Chorvátskeho Grobu o situácii v našej obci   (3.4.2012)

Urobili sme krok bližšie k novému centru Čiernej Vody   (22.3.2012)

Dôsledná separácia vedie k nižšiemu počtu vývozov odpadu   (21.2.2012)

Obec získala v januári do pokladne 50 tisíc eur   (14.2.2012)

Obyvateľom PH2: Výzva na uzatvorenie zmlúv o dodávke pitnej vody   (6.2.2012)

Novoročný príhovor starostu obce   (2.1.2012)

Príhovor starostu obce k navrhovaným zmenám pre rok 2012

Otvorený list starostu obce bývalému starostovi Balaškovi   (21.11.2011)

 

 

STARŠIE:

Memorandum o porozumení a spolupráci so spol. MCST, a.s.

Ďalšou prioritou pre rozvoj časti obce Čierna Voda je naštartovanie úpravy a prestavby dlhodobo zanedbaného centrálneho priestoru bývalého Hlavného dvora štátneho majeru. A súčasťou tohto projektu by mala byť aj realizácia školského areálu so športovým zázemím. Pre naplnenie tejto vízie bolo nutné rokovať a nájsť spoločný záujem s vlastníkom týchto priestorov spoločnosťou MCST a.s., Bratislava. Po komplikovaných a často aj emotívnych rokovaniach, ale v pomerne veľmi krátkom čase, som mohol na poslednom zasadaní Obecného zastupiteľstva informovať poslancov a občanov o návrhu na spoluprácu s vlastníkom pozemkov, ktorá by mala toto zabezpečiť.

 

Memorandum o spolupráci vytvára priestor na urýchlenie realizácie 20 rokov zanedbaného priestoru centrálnej časti Čiernej Vody, na získanie pozemkov pre realizáciu základnej školy a riešenie časti dopravných úsekov Čiernej Vody - kruhový objazd a napojenie na diaľničné kolektory. Zároveň dáva možnosť realizovať aj ďalšie aktivity - zberný dvor, občiansku, technickú a dopravnú vybavenosť, ktoré sú viazané na pozemky spol. MCST a.s. Zápis z rokovania, uznesenie a návrh Memoranda v plnom znení je možné si pozrieť na webovej stránke obce.

 

Napriek tomuto výsledku nás čaká dlhodobejší proces pri schválení územnej a stavebnej dokumentácie, riešenia komplikovaných vlastníckych vzťahov, ale hlavne pre obec nevyhnutného finančného zabezpečenia školských zariadení. O možnostiach týchto postupov vás budem informovať v ďalších správach.

 

Miroslav Marynčák

Starosta obce

 

Zabezpečenie dodávky pitnej vody pre Čiernu Vodu

Tak ako som prezentoval už pred nástupom na pozíciu starostu prioritnou úlohou mala byť dodávka pitnej vody bez zmluvného a technického rizika a v rozsahu, ktorý bude pokrývať súčasnú potrebu a potrebu vody do budúcnosti. Enormná obytná výstavba bez koordinácie s technickou infraštruktúrou dostala lokalitu Čierna Voda do situácie, kedy zmluvná dodávky pitnej vody nepokrývala ani potreby súčasného stavu obyvateľstva a nie aby umožňovala nárast obyvateľov, navyše značne nekoordinovaný.

 

Preto som rád, že po dlhodobom procese, za pomoci odborníkov, právnikov a korektného prístupu vedenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti som dňa 12.7.2011 obdržal podpísané zmluvy o zabezpečení dodávky pitnej vody. Okrem zabezpečenia potrebného množstva vody pre Čiernu Vodu tieto zmluvy znamenajú pre celú obec aj finančnú výhodu. Obec nemusí vynakladať na dokončenie vodovodu Rybničná – Šúr ďalších 52.000 € a  naďalej zabezpečiť výstavbu, pretože to dokončí BVS. Po odovzdaní vodovodu obdrží obec do konca roku v splátkach 240.000 €. Túto cenu, stanovenú  na základe znaleckého posudku, sme museli spolu s Ing. Grožajom a JUDr. Vozárom dojednávať pri terajších rokovaniach s BVS, pretože táto z predchádzajúcich jednaní vedenia obce nebola jednoznačne nárokovateľná.

 

Ďalšími strategickými úlohami je technické a zmluvné zabezpečenie odvádzania kanalizačných vôd, ktoré je tak isto v kritickom stave, koncepčné riešenie dopravy s napojením na regionálny systém a doplnenie občianskej vybavenosti predovšetkým školských zariadení. Na všetkých úlohách paralelne pracujem a o priebežných výsledkoch vás budem informovať.

 

Miroslav Marynčák

Starosta obce

 

 

Úrad potrebuje efektívnejšie procesy a novú štruktúru 
Obec Chorvátsky Grob za posledné dva roky narástla z 2900 na viac ako 4000 obyvateľov s trvalým pobytom, pričom o služby obecného úradu sa hlási ďalších odhadom 2500 neprihlásených ľudí. Aj keď hovoríme o obrovskom náraste počtu obyvateľov, na úrade za posledné roky k zmene stavu pracovníkov neprišlo.

 

Úrad je poddimenzovaný a niektoré oddelenia vôbec neexistujú

Medzi najpreťaženejšie oddelenia patrí stavebné. Prijíma až 120 podaní mesačne. Toto považujem za extrém. Hovoríme o jeden a pol podaní na jedného úradníka denne. Každé podanie musí referent posúdiť, porovnať s predchádzajúcou dokumentáciou, so zákonom. Množstvo podaných dokumentov je v zlom stave, sú v nich nejasnosti. Mnohé za jeden deň reálne nemožno posúdiť, niektoré prípady ani za týždeň.

Chýba efektívne riadenie verejného ale predovšetkým stavebného poriadku. Pri tak masívnej výstavbe dochádza prakticky denne k rôznym porušeniam. Nie sme schopní ich sledovať a sankcionovať, nie to ešte im aj predchádzať.

Obci chýbajú celé oddelenia, ktoré doposiaľ vôbec neboli zriadené. Obec musí ako zriaďovateľ riešiť čoraz väčšiu agendu základnej školy, školskej jedálne a dvoch materských škôlok. Organizujú sa rôzne kultúrne a športové podujatia, spoločenské aktivity, regionálne združenia. Na úrade nemáme nikoho, kto by to riadil alebo kto by to aspoň mal pod patronátom.

Obec potrebuje zriadiť aj nové oddelenie životného prostredia, ktoré bude riešiť narastajúce nároky na zber separovaného odpadu. Zároveň však musí pokryť aj množiace sa požiadavky na výruby stromov, kosenie trávy, udržiavanie verejnej zelene a poriadku v obci. Obec to doposiaľ nemala zabezpečené, tieto povinnosti sa prevažne presúvali na stavebných referentov.  Tí  sa však musia prednostne zaoberať stavebným konaním a podaniami občanov.

So súčasnou agendou preto často pomáhajú okrem časti poslancov aj ďalší obyvatelia či priaznivci obce. Riešiť to ale len na báze dobrovoľnosti však už ďalej nejde.

 

Viac odborníkov na úrade zrýchli riešenie problémov

 Na vyriešenie chronických problémov s infraštruktúrou Chorvátskeho Grobu sú potrební ďalší ľudia, pretože súčasné personálne obsadenie obecného úradu musí zabezpečovať dennú prevádzku obce. Tento problém riešime externou spoluprácou s viacerými odborníkmi. To však nie je dlhodobo udržateľné a koncepčné riešenie. Dostatočný počet ľudí na úrade prinesie zásadnú zmenu – viaceré projekty sa začnú riešiť oveľa skôr ako to je teraz možné a iné by bolo možné dotiahnuť rýchlejšie.

 

Návrh novej štruktúry úradu

Súčasnú situáciu vnímam ako neudržateľnú. Posledné týždne som pracoval na reorganizácii štruktúry úradu. Hľadal som pri tom akceptovateľný pomer medzi optimalizáciou počtu nových úradníkov a nákladmi na nich. Konfrontoval som svoje predstavy aj s personálnou štruktúrou iných obcí. V porovnaní s nimi je úrad v našej obci objektívne nedostatočne obsadený. Situáciu významne ovplyvňuje aj masívna výstavba a dynamika rozvoja obce, ktorá na úrad vytvára podstatne vyšší tlak ako v iných obciach.

Potrebujem sa sústrediť na riadenie obce, koncepčné riešenie zanedbaných problémov a tiež napĺňanie aktuálnych, ale aj budúcich potrieb obyvateľov. Je preto potrebné, aby riadenie úradu bolo nezávislé, fungovalo na jasných princípoch, hierarchii vedúcich oddelení, odborne a komplexne. Preto predkladám návrh upravenej štruktúry, jej personálneho zloženia, náplne činností a zodpovednosti pracovníkov.

 

Efektívnosť procesov

Nechcem ísť len cestou zvyšovania počtu úradníkov. Pre stavebné oddelenie sme začali pripravovať programy, ktoré veľmi pomôžu pri spracovávaní agendy, urýchlia ju a vylúčia množstvo chýb. Úradník si v počítači nájde pozemok, systém mu zobrazí všetky súvisiace dokumenty, dostane podstatne lepšie podklady na rozhodnutie, založí ich do prehľadného archívu a pod.“ Zavádzanie takýchto systémov je trend, predovšetkým v Českej republike.

Chorvátsky Grob je jednou z posledných obcí seneckého okresu, ktorá nemá katastrálne mapové podklady. Úradníci preto nie sú schopní okamžite zistiť komu patria pozemky, s kým susedia, ktoré pozemky sú obecné. Do budúcnosti je potrebné dokúpiť softvér, najať človeka, ktorý s ním bude vedieť robiť. „Budeme schopní oveľa efektívnejšie a rýchlejšie pracovať, budeme mať kompletný prehľad o infraštruktúre obce a tieto informácie môžeme napríklad aj verejne zdieľať s obyvateľmi.

E-government bude významným komunikačným a organizačným prvkom, zníži potrebu osobnej agendy s občanmi, uriadi niektoré procesy na úrade. Ale aj zavedenie týchto efektívnych systémov si vyžaduje na začiatku odborných ľudí a zvýšenú námahu pri napĺňaní databázy.Chystané zmeny na úrade od 1.7.2011 rozhodne nespočívajú len v nábore nových zamestnancov, ale na zvýšení kvality a produktivity ich práce.


M.Marynčák, 22.6.2011

 

 

Tenis Vajnory vs Chorvátsky Grob

Dňa 4.6.2011 sa uskutočnilo športové zápolenie tenistov dvoch „družobných“ susedov Tenis Cup Vajnory. Spoluorganizátori a sponzori tenisového turnaja za miestnu časť BA Vajnory starosta Ing. Ján Mrva a za Tenisový klub Čierna Voda Ing. Ján Krajčík otvárali a na konci turnaja aj odovzdávali ceny.

 

Turnaja sa zúčastnilo 9 dvojíc, ktoré za enormne teplého počasia zviedli boje o prestíž mena svojej obce. Semifinálové zastúpenie bolo ešte vyrovnané, ale vo finále už kraľovali Vajnoráci páni Demo a Pokovič, ktorí porazili dvojicu Takačová – Jaborek. Chorvátsky Grob zastupoval nielen oficiálne ale aj aktívne starosta obce M.Marynčák a spolu s J.Krajčíkom osadili tretie miesto. Turnaj, ktorý trval takmer sedem hodín si prítomní chválili a tešia sa už na repete či už v krytej hale v zime ale určite o rok, tentoraz pod patronátom Chorvátskeho Grobu.

 

Fotogaléria:  č.1   č.2   č.3

 

 

Výstavba materkej škôlky, školy a odvolania _otázky

e-mail obyvateľa _ 26.5.2011

 

Dobry den, pan starosta!

 

Volam sa .............. a byvam v obci Chorvatsky Grob. Obraciam sa na Vas s otazkou, ktorej sposob riesenia sa ma bytostne dotyka. Som rodicom dcery, ktora tak ako mnoho inych deti nebola prijata do materskej skolky v obci s nastupom od 09/2011.

Podali sme odvolanie voci tomuto rozhodnutiu, spatna vazba neprisla. Predpokladam, ze popri ovela dolezitejsich infrastrukturnych problemoch, ktore musite urgentne riesit, hladate riesenie aj na problem poddimenzovanej kapacity skolky vo vazbe na aktualne potreby obyvatelov obce. Moja manzelka musi riesit nastup do prace uz v polovici juna a vzhladom na nezodpovedanu otazku, kam s dcerou od septembra 2011 je nasa rozhodovacia pozicia velmi zuzena a nejasna, co sa tyka jej nastupu.  Nemame nablizko starych rodicov, ktori by nam vedeli pomoct.

 

Moja otazka smeruje k tomu, :

 1. kedy bude jasne, ci nase odvolanie je zamietnute, resp. ste nasej ziadosti o prijatie dcery vyhoveli? Viem, ze to nie je jednoduche, najst v pomerne kratkom case racionalne riesenie.
 2. chcem Vas poprosit o priblizenie najblizsieho postupu, ako bude urad pod Vasim vedenim riesit tento kratkodoby problem v skolke a
 3. takisto mam otazku, ktora bude pre nas aktualna o 3 roky - ak je dnes nedostatok miesta v skolke, ako sa bude riesit nedostatok miest v zakladnej skole, t.j. ake kroky zamyslate podniknut, aby bola otazka kapacity skolky a skoly uspokojiva?

 

Pan starosta, plne si uvedomujem, ze problem nedostatocnej kapacity skolky je z pohladu nastaveneho krizoveho riadenia skutocne minoritny (a tyka sa zlomku obyvatelom obce) v porovnani s problemami uvedenymi vo Vami zverejnenej sprave o stave nosnej infrastruktuty obce, ktora sa dotyka takmer vsetkych jej obyvatelov. Napriek tomu Vas chcem poziadat o stanovisko, ako zamyslate riesit problem kapacity skolky a nasledne skoly z kratkodobeho a dlhodobeho hladiska?

 

Dakujem za odpoved.

..........................

_________________________________________________________________________________

Odpoveď starostu _ 30.5.2011

 

Pan ............

 

Dakujem vam za vas e-mail, aj ked zial musim konstatovat, ze nie ojedinely.

Tak ako stav techn. infrastruktury aj stav so skolkami a skolou povazujem za zavazny a velmi ma mrzi, ze sa nasa obec do takeho dostala. A to napriek tomu, ze sa tu v poslednych rokoch investovalo a investuje obrovske mnozstvo stavebnych financii. Ale zial len do obytnych objektov.  A skolske zariadenia obec s developermi neriesila priebezne s rastucim poctom domov a obyvatelov.

 

Verte, ze neriesim len urad, techn.infrastrukturu  a cesty, ale zacal som podnikat kroky aj pre pripravu a realizaciu ci uz skolky ale aj skoly, pretoze si uvedomujem, ze tieto budu vo velmi kratkej dobe existencnymi problemami obyvatelov hlavne Ciernej Vody.  Zakladnym podmienkami su : pozemok, forma stavby a tym aj termin a hlavne financie.

 • Pozemok je v sucasnosti riesitelny, dokonca aj v alternativnych moznostiach, ktore este preverujeme.
 • Skratenie terminu je mozne technologiou, ktoru som poznal z praxe a ktora je dnes vo svete na taketo druhy stavieb velmi praktizovana. Needavno som si ju aj osobne bol pozriet a overit. Takzvana modularna architektura, ktorou sa uz napr. v Cechach postavila skolka pre 100 deti za 3 mesiace !!!  Prikladam vam link :  http://www.koma-modular-construction.cz/koma/public/cs/reference/skoly-a-skolky . Je to vyborna sprava, pretoze vieme definovat jasne terminy.
 • Najvaznejsi problem su financie – pretoze sa pre obe budovy pohybujeme radovo od 2,5 mil € a to z rozpoctu obce nie je mozne /pre tento rok na investicie je vyclenenych 20 tis.€ ! /

 

Mam predstavu niekolkych moznosti, ale na to potrebujem este viac casu, tiez doriesit uz spominane vazne problemy obce, ale do buducnosti v takychto koncepcnych zalezitostiach aj jednoznacnejsiu podporu skupinou poslancov zo starej casti Chorvatskeho Grobu.

 

Odpoviem este na vase otazky :

 

Ad 1. Nechcel som a ani nebudem zasahovat do vyberu deti. Ale ako som bol upozorneny este sa uvolnilo 15 miest , pretoze sa nemusela otvarat nova trieda v skole a na tieto miesta budu prijate deti z odvolania. Myslim, ze sa bude vyberat komisiou tento tyzden.

Ad 2. Myslim, ze som vam to uz vyssie naznacil. Momentalne nie je obec schopna bez vacsich financii nic realizovat, napriek tomu, ze uz existuju stavebne technologie na rychlu vystavbu a mame k dispozicii pozemok. Jednam, a nielen ja, v tejto veci s dalsimi statnymi a regionalnymi uradmi.

Ad 3. Detto ako 2, len v dlhsom horizonte. Pravdu povediac, radsej by som uz riesil taketo „koncepcne“ problemy obce a nie jej zakladnu existenciu ako vodu – kanal – komunikacie. Zabezpecoval som uz daleko narocnejsie stavby a v zlozitych pomeroch a tak verim, ze sa aj k tomu dostaneme.

 

Neviem vam dat dnes inu odpoved, pretoze nemam este dostatok podkladov na konkretnejsie riesenia. Ale poznam tento problem a zacal som ho riesit. Urcite budem obyvatelov informovat aj priebezne.

/vzhladom na vseobecne opakovany problema otazku – uverejnim uz tuto spravu aj na verejnej web stranke – samozrejme bez vasho mena/

 

Ostavam s pozdravom

 

Miroslav Marynčák, ing. arch.

starosta obce Chorvátsky Grob

__________________________________________________________________________________

 Doplnok obyvatela _ 7.6.2011

 

Pan Maryncak,

 

velmi pekne dakujem za Vasu odpoved.  ......................

Tesi ma, ze mate ambiciu riesit nahromadene problemy, ktore sa za cias byvalych vedeni a ich nesystemovych opatreni nakopili. Mna osobne nezaujima, ci je to problem Ciernej Vody alebo starsej casti obce.  Ak su problemy, nech sa riesia bez ohladu na toto skatulkovanie. Mame totiz jeden obecny urad. A na to, aby som mohol hodnotit kvalitu vykonu nasich zastupitelov obce, budem sledovat hmatetelne vystupy.

Drzim Vam k tomu palce, nech sa Vase zamery podari zrealizovat.

 

Operativny problem skolky si budem musiet vyriesit sam. Len nechcem to iste robit o 3 roky, pri rieseni skoly. Respektujem Vas postoj, ze nechcete zasahovat do procesu umiestnovania deti do skolky. Podla mojich informacii, mali byt posunute vsetky odvolania na zriadovatela

- Obecny urad, ktory mal v tejto veci rozhodnut. Tak hadam, niekto v tejto veci rozhodne. No, nech uz je tak, ci tak, je to nateraz jedno, miest malo, zaujemcov vela. Mozem Vas poziadat o jednu vec. Nech je proces transparentny, uverejnite na konci tohto procesu uplny zoznam ziadosti na prijatie do skolky a kolki z tohto zoznamu boli a neboli uspokojeni s rozdelením na obe skolky? Nemusi byt menni zoznam, ak by s tym bol problem. Staci kratka rekapitulacia v cislach a faktoch, na zaklade coho sa rozhodovalo. Kolko novych deti sa vlastne prijalo a na zaklade akych kriterii? A plus Vase stanovisko, co ste mi aj do mailu uviedli, co s tym mate umysel robit. Ak viete povedat, ako Vam ako obcan mozem v tomto pomoct, som k dispozicii. Mozno by sa dali niektore otazky tykajuce sa za

 

Pomenujme verejne problem na nasich obecnych strankach, ved hadam aj na to su. Bez tychto informacii je priestor na rozne spekulacie, komunikacne sumy a dohady. To bol aj jeden z dovodov, preco som Vam pisal - nedostatok informacii.

 

Prajem vela uspechov v napravani starych restov!

 

........................................

 

___________________________________________________________________________

Odpoved od clenky komisie  _ 30.5.2011

 

MS v CHG dostala vynimku na dalsich 15 miest v MS v CHG. Dodatocny vyber deti sa uskutocnil v piatok  27.5.2011 takto:


Pokracovali sme v poradi prijatych prihlasok do MS (zvlast pre CHG a zvlast pre CV)  - na prihlaskach bol uvedeny datum, cas a poradie odovzdania na ktore skola pisala negativne rozhodnutie.
Striedali sme jednu prihlášku z CHG, jednu z CV a kontrolovali, ci si rodicia dali, alebo nedali odvolanie. Ak si rodicia dali odvolanie, ich dieta bolo prijate (pricom sa kazdemu rodicovi, co si dal prihlasku do MS v CV telefonovalo, ze je moznost umiestnit ich dieta do MS v CHG, ci maju zaujem.


Takto sa vybralo dalsich 11 deti. 4 deti sa vybrali na zaklade odvolania z inych dovodov: zdravotny stav dietata ci ich rodicov, surodenec. Zaroven sme podla poradia a ani na zaklade odvolania nezobrali dve ci tri deti, ktore pozadovali nastup do skolky az v druhom polroku skolskeho roka.

Bolo prijatych 50 odovolani, z nich sa prijalo dodatocne 15 deti.Negativnych odpovedi na odvolanie bude 35. V priebehu buduceho tyzdna dostanu rodicia vyrozumenie.


Dana Michalkova

 

 

 

 

Úspešné jednania s BVS o dodávke pitnej vody

 

Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky vás chcem informovať o pokračujúcich rokovania s BVS o dodávke chýbajúcej vody pre obec. V rokovaniach prišlo k dôležitému pokroku a obec by už čoskoro mohla mať zmluvu na požadovaný objem vody.

 

V týchto dňoch právnici na oboch stranách dolaďujú detaily vzájomnej zmluvy. Hľadáme konsenzus medzi tým, že ešte stále nie je vyriešený rozpor so Žilinskou developerskou, a tým, aby sme mali zabezpečenú vodu v takom rozsahu, ako je existenčne potrebné. Sú to ťažké rokovania, ale nie preto, že by BVS nechcela, ale preto, že musíme nájsť určité špecifické úpravy zmluvy.

 

Vyriešenie problému s dodávkou vody bude dobrá správa nielen pre tých, ktorí v obci bývajú, ale predovšetkým pre tých, ktorí chcú stavať. Podpis zmluvy prakticky odstráni jeden z dôvodov na vyhlásenie stavebnej uzávery.

 

 

Obec rieši problémy s čiernovodskou čističkou 

 

Problematika zabezpečenia odvodu prebytočných vôd z čističky na Čiernej Vode je pre nás stále veľmi aktuálna a zároveň riziková. V čase dažďov čistička nestíha spracovávať neúmerný nárast predovšetkým balastných vôd a preteká do okolia. Tento vážny ekologický problém by mal byť už čoskoro minulosťou.

 

Obecný úrad dokončil proces prebratia jedného z troch chýbajúcich úsekov napojenia čističky na Malokarpatský zberač. Po kolaudácii všetkých troch častí potrubia sa v čase preplnenia čističky budú odpadové vody dočasne odvádzať do zberača. Obec tým odstráni havarijný stav, ktorý pretrváva dva roky a ohrozuje stovky obyvateľov obce.

 

Zostávajúce dva úseky kanalizačného napojenia na Malokarpatský zberač síce sú vybudované, no chýba k nim dokumentácia. Obec ju musí zabezpečiť a následne pripraviť všetky podklady na kolaudačný proces a tlakové skúšky. Po nich bude môcť obec čističku definitívne napojiť a sprevádzkovať novú vetvu.

 

Druhou stranou mince je preťaženie čističky počas dažďov, ktoré spôsobujú aj samotní neohľaduplní obyvatelia. Pokým obec nevyrieši iný dlhoročný problém s nelegálnym odvodom dažďovej vody zo striech domov do kanalizácie ale aj priesaky samotného kanalizačného rozvodu, odvádzanie vôd do Malokarpatského zberača zaťaží obecný rozpočet vysokými poplatkami.

 

 

Prerokovanie EIA pre diaľnicu D4 a územného rozhodnutia pre D1

 

V máji sa prerokovavávala výstavba dôležitých diaľničných trás D1 a D4, ktoré budú v budúcnosti kriticky dôležité v riešení dopravného napojenia našej obce na Bratislavu. Vzhľadom na závažnosť som sa ich osobne zúčastnil spolu s ing. Grožajom.

 

V prípade diaľničného obchvatu D4, ktorý bol v minulosti označovaný aj ako nultý, sme predložili v rámci prerokovania EIA pripomienky k protihlukovým opatreniam. Tie sa zhodovali aj s vyjadreniami Vajnorskej samosprávy. Námietky k navrhovaným opatreniam xxx by mali pre našu obec zabezpečiť lepšiu protihlukovú ochranu.

 

Na inom prerokovaní sa preberala dokumentácia pre územné rozhodnutie rozšírenia diaľnice D1 o tretí pruh a súvisiacich kolektorov. Návrh na dodatočné napojenie Čiernej Vody na kolektory v lokalite Triblaviny bol na poslednú chvíľu vďaka iniciatíve obce zodpovednými úradmi bez výhrad doplnený. K nami predloženým  návrhom neboli vznesené výhrady. Dokumentácia bola riadne prezentovaná aj na našich stránkach a  v ďalšom konaní sa bude spracovávať pre stavebné konanie.

 


 

Vážna havária na kanalizácií odstránená

 

Ako som informoval v polovici marca na kanalizačnej stoke a čerpacej stanici ČS - S2 južne od MA I a ulíc  Hornodvorská, Pallfyho, Šurská a okolité  došlo k vážnej udalosti a to úplnému vyradeniu čerpadiel odvádzajúcich splašky do ČOV pre cca 300 domov. Nevyriešenie alebo aj zdĺhavé riešenie tohto stavu mohlo mať za následok až evakuáciu časti obyvateľov !

Riešenie však bolo komplikované nedostupnosťou podmáčaného terénu, pretože cestu k ČS  roky nikto neriešil a to napriek tomu, že to bola povinnosť už pri stavebnom a kolaudačnom povolení !

Enormným úsilím viacerých pracovníkov úradu počnúc prednostom, ing. Bezákom, vedúcim prevádzky p.Boršom a jeho spolupracovníkmi, arch. Krumpolcovou sa podarilo koncom apríla túto udalosť ustáť, vybudovať cca 300 m poľnej cesty, opraviť čerpadlá  a tak kanalizáciu zfunkčniť. Pôvodne kalkulované náklady cca 25.000 € operatívnym odborným prístupom znížili na viac ako polovicu. Poďakovanie patrí aj subjektom a firmám, ktoré nám pomohli s výstavbou cesty a umožnili prístup na ich pozemky Dimburg, resp. Grunt.

Žiaľ takéto udalosti nemusia byť pri stave našej nekoncepčne riešenej a poddimenzovanej kanalizácií ojedinelé. A  personálne a finančné možnosti obce nemusia vždy stačiť na ich vyriešení. A preto treba pristúpiť k systémovému riešeniu a to nájsť konečného odborného správcu vody a kanalizácie obce.

 

Fotogaléria: č.1   č.2   č.3   č.4

 

 

E-Government

 

Dňa 26.4. 2011 je významným dňom podpisu zmluvy o poskytovaní služieb elektronickej informácie a komunikácie s občanmi a pre občanov obce a to systémom e-GOVERNMENT.

 

Po 4-measčnom úsilí a práci predovšetkým pána Petra Surového ako aj viacerých spolupracovníkov takto obec Chorvátsky Grob získava veľmi kvalitný a progresívny nástroj na veľmi  rýchlu cielenú, efektívnu ale aj efektnú komunikáciu občanov s úradom a opačne úradu s občanmi. Všeobecné ale aj odborné informácie, upozornenia o významných udalostiach a podujatiach môžu občania dostavať priamo prakticky on-line do svojich počítačoch ale aj mobilov a opačne – občania si môžu vyhľadať údaje a podklady a zároveň ich aj elektronicky riešiť / neskôr napríklad aj uhradiť platby/  a to bez osobnej návštevy úradu.

 

Chorvátsky Grob  sa po 2 mesačnej skúšobnej prevádzke môže stať jednou z prvých obcí s takýmto vysoko kvalitným a sofistikovaným programom na Slovensku. Verím, že po postupnom doladení „začiatočných“ nezrovnalostí prispeje tento program k lepšej informovanosti, ale aj zapojeniu občanov do diania obce, samosprávy. V priebehu mája sa uvedie nová web stránka obce. Návody na prihlásenie a používanie systému e-hlásnik budú vysvetlené prostredníctvom názornej kampane.

 

 

Futbalová skutočnosť

 

Velkonočný piatok bol aj v znamení futbalu. Mužstvo Chorvátského Grobu hralo svoj zápas na „domácej pôde“ a ja som prijal pozvanie od predsedu klubu p.Trnku.

 

Okrem osobného pozdravenia s hráčmi a trénerom som mal možnosť vidieť aj prostredie a zariadenia ihriska. Musel som dať za pravdu, že priestory pre parkovanie, divákov, občerstvenie ale aj sociálne a klubové priestory pre hráčov a funkcionárov sú provizórne a vo veľmi zlom stave. Možnosti zlepšenia však sú viazané okrem finančných dotácií aj na majetkové pomery ihriska a zázemia.

 

Žial aj športový výsledok futbalových reprezentantov našej obce len dokreslil slabý výsledok prostredia.

 

Fotogaléria: č.1   č.2

 

 

Zahraničná návšteva

 

Dňa 12.4. našu obec navštívil zástupca Ministerstva zahraničných vecí Chorvátskej republiky pán Peter Barišič, ktorý má pod patronátom chorvátske menšiny vo svete.

Stretnutie bolo veľmi srdečné a zúčastnili sa ho okrem starostu aj pracovníčky úradu, zástupkyne školy, chorvátskeho kultúrneho spolku a kultúrnej nadácie, ale aj radkyňa veľvyslanca Chorvátska. Okrem základných informácií  o našej obci od starostu obce pán Barišič skúsil aj grobské špeciality - lokše, pagáče, makovú štrúdľu a víno. V chorvátskej izbe obdivoval zachované tradície v čipkárskom remesle.

Rozhovory mali trochu aj pracovný charakter. Ako zástupca ministerstva tak aj veľvyslanectva prisľúbili pomoc na poli prezentácie a podpory chorvátskej kultúry a vzdelávania a to výmenou kultúrnych telies, jazykových stážistov, ale aj detí zo školy z Chorv.Grobu so školou na ostrove Krk. Taktiež nám poskytnú viacero kníh, elektronických a filmových nosičov v chorvátskom jazyku.

 Večer sa starosta zúčastnil koncertu v kostole na Klariskách na základe pozvania veľvyslanca Chorvátskej republiky.

 

Fotogaléria: č.1  č.2  č.3  č.4  č.5  č.6  č.7  č.8  č.9  č.10  č.11

 

 

 

 

Projekt Triblavina

 

Monarská alej 2

 • Medzi 9.3 a 18.3 som sa trikrát stretol s predstavitelmi projektu MA 2. Informovali ma o ich ďalších zámeroch, o výstavbe RD. Ich požiadavku na ďalšie etapy som v súčasnosti musel zamietnuť. Výstavbu RD samotnými obyvatelmi považujem za nedobré riešenie pre obec z dôvodu predĺženia doby výstavby a trvalého staveniska, neporiadku, neorganizovania procesov. Obec taktiež nemá záujem preberať areálové cesty, pretože nemá prostriedky na ich údržbu. O podmienkach prevzatia TI budeme rokovať. Prezentoval som im svoj nie zhodný názor na rozsiahly a jednotvárny projekt a formu urbanizácie MA 2, ale žial už je schválený bývalým vedením a developer ho neuvažuje modifikovať. Požiadal som ich aspoň o drobné úpravy na úrovni peších a cyklistických trás na úkor 1-2 pozemkov s možnosťou prepojenia na Triangel a Šurský les.

 

Centrum Čiernej Vody

 • Jednu z priorít, ktorú som deklaroval je aj vytvorenie funkčne a esteticky zodpovedajúcej centrálnej časti Čiernej Vody s občianskou vybavenosťou – obchody, služby, školské zariadenie, relax, šport, zábava, zhromažďovacie vonkajšie priestory a viacúčelové sály a pod. Za jednoznačný považujem nevyužitý priestor medzi Kamila – Čerešňová – Hlavný dvor a tiež celý areál pôvodného ŠM. Pre začatie tohto procesu je potrebné jednať s hlavnými vlastníkmi nehnutelností v tejto časti, s ktorými som sa osobne aj verejne stretol a predstavil im koncepciu záujmu obce na realizáciu centra a zároveň vypočul si ich podnikatelské predstavy. V súčasnosti je to v štádiu posudzovania „stretov“ záujmov jednotlivých subjektov.

Doprava v obci

 • Na 15.3. som zvolal rozsiahle pracovné stretnutie všetkých zainteresovaných účastníkov ku vážnej situácií v doprave v našej obci a jej pripojení na okolie. Účasť BSK, okresného a krajského odboru dopravy, polície, správcu ciest, regionálnych ciest, projektantov, Vajnor a ďalších prezentovala dôležitosť a zároveň záujem vypočuť a tiež riešiť problematiku našej obce. Z tohto rokovania vzišli ďalšie námety na riešenia už jednotlivých subjektov a potrebné opatrenia a kroky. Budem  vás priebežne informovať.

 

Doprava a D1

 • 8.3. som maj jednanie s predstaviteľmi investičného, koncepčného a projektového oddelenia NDS pre prípravu diaľničných projektov. Dôvodom bola „hrozba“ zbúrania mostíka cez D1 z Triblavinskej cesty a tým zásadné zhoršenie už aj tak kritickej dopravnej situácie na Č.Vode. Žiaľ táto situácia tu hrozí z dôvodu rozširovania D1 a právnej “neexistencie“ mostíka cez D1. Preto som požiadal o možnosť zaradenia výstavby nového premostenia D1 alebo realizácie náhradných riešení prepojenia na D1. V týchto iniciatívach budem pokračovať až po najvyššie schva¾ovacie úrovne štátu.

 

Obvodné oddelenie Polície aj pre Chorvátsky Grob

 • Vážení občania,
  po rozhodnutí ministerstva bola včera, aj vďaka iniciatíve starostu Bernolákova ing. L. Póora, podpísaná dlhšie pripravovaná zmluva Združenia 5-tich obcí s Políciou SR na zriadenie Obvodného oddelenia PZ pre obce Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob, Malinovo a Zálesie. Zároveň sa dnes začali stavebné práce na úpravách priestorov prevádzky Polície v Bernolákove, ktoré sú hradené Združením obcí. Administratívne zriadenia oddelenia bude od 1.4.2011 a reálne presťahovanie predpokladá Polícia do konca apríla. 

  Stavebné úpravy sú realizované na základe prac.projektu, ktoré spracoval starosta obce Chorvátsky Grob (mimo svojich pracovných povinností, vo svojom volnom čase a bez nároku na odmenu), pretože to bolo najrýchlejšie riešenie. Zároveň vykoná občasný dozor a konzultácie.

  Verím, že v krátkej dobe sa zriadenie tohto oddelenia prejaví aj v častejšej prítomnosti Polície v našej obci a to prispeje k väčšej bezpečnosti v nej. O kontaktoch na toto nové oddelenie Polície a jej režime vás budeme informovať prostredníctvom web-stránok obce. 

  Miroslav Marynčák
  starosta obce

 

Havarijné stavy na kanalizácii 

Pridané 20 Mar 2011

Piatok bol "čierny deň" pre Čiernu Vodu v "čiernych vodách" = kanalizácii. 

Ráno ma informoval vedúci prevádzky o zaplavení a nefunkčnosti čerpadiel na ČS Stoka 2 

a poobede som bol prizvaný inšpekciou ŽP k ČOV na Triblavinskej ceste. 

Po týchto správach som sa v sobotu 19.3. šiel osobne presvedčiť o stave zariadení. 

Stav je v týchto prípadoch kriticky !!! Zároveň ....