Nové projeky obce

Obec Chorvátsky Grob pripravuje viacero nových rozvojových projektov. Môžete sa s nimi postupne oboznamovať v tejto rubrike.

 

PROJEKT NOVEJ ŠKOLY                       +            PREZENTÁCIA K POTREBE VÝSTAVBY ŠKOLY
 

 

PROJEKT CENTRÁLNEJ ZÓNY V ČIERNEJ VODE

 

Štúdie rekonštrukcie ciest a výstavby kruhovej križovatky v Čiernej Vode

Kruhová križovatka

Križovatka PH1, PH2

Kruhová križovatka 1

Kruhová križovatka 2

 

Štúdia Triblavinská

Triblavinská úsek 1

Triblavinská úsek 2

Triblavinská úsek 3

Triblavinská úsek 4

Triblavinská úsek 5

Triblavinská úsek 6

Triblavinská úsek 7