Mesto v mobile

Stiahnite si aplikáciu Mesto v mobile do smartfónu

 

Samospráve aplikácia umožňuje informovať občanov o aktuálnych udalostiach, pozvať ich na blížiacu sa akciu, vystúpenie, upozorniť na dôležité stretnutie, alebo v reálnom čase informovať napr. o uzavretí tunela, cesty, varovať pred blížiacou sa víchricou a pod. Samospráva vie rýchlo a jednoducho zrealizovať anketu napr. o postoji k plánovanej výstavbe, alebo o spokojnosti s novou službou mesta, či zmenou v MHD. Pre občanov je plusom možnosť nahlásiť nedostatky, alebo veci, ktoré sa im nepáčia (výtlky na ceste, nelegálne skládky) a tiež môžu samospráve zasielať tipy na zlepšenie služieb. S mobilnou aplikáciou môžu občania nájsť najbližšiu lekáreň, policajnú stanicu, či mestský úrad a poruke majú všetky kontakty na svoje mesto, alebo obec.

OBSAH APLIKÁCIE

 • Nástenka
 • Miesta záujmu
 • Komentáre (k článkom, udalostiam na nástenke)
 • Podnety
 • Ankety
 • Registrácia (na zasielanie notifikácií)
 • PR samosprávy


V hlavnej informačnej časti Nástenka sú predstavované aktuálne aktivity. Občan dostáva pozvania na udalosti v kraji a dôležité oznamy, na nástenke sa realizujú aj ankety pre občanov. Nástenka je prepojená s Facebookom. V časti Miesta záujmu občan nájde interaktívnu mapu, ktorá zobrazuje dôležité miesta, ako napr. školy, lekárne, nemocnice, kultúrne pamiatky, úrady a pod. Občan má možnosť zobraziť trasu zo svojej aktuálnej lokality na vybrané miesto a prostredníc-tvom mobilu sa s daným miestom jednoducho a rýchlo spojiť. Funkcionalita Podnety je postavená na iniciatíve občana. Užívatelia aplikácie môžu zaslať na mesto, obec, či kraj anonymný podnet spolu s fotografi ou, ktorej súčasťou bude čas, dátum a GPS lokácia, kde bola fotografi a vytvorená. Pomocou svojho telefónu tak môžu napríklad upozorniť na nelegálnu skládku alebo výtlk na ceste.

HLAVNÉ VÝHODY

 • priamy kontakt samosprávy s občanmi
 • efektívne zasielanie dôležitých oznamov
 • rýchla forma pozvánky na mestské akcie
 • získavanie spätnej väzby na plánované kroky
 • podnety na nápravu vecí, ktoré aktuálne nefungujú
 • možnosť varovať v prípade hrozby
 • využitie moderných trendov a sociálnych sietí


DOSTUPNOSŤ
Mobilná aplikácia je bezplatná, voľné šíriteľná pre mobilné telefóny s operačným systémom iOS (iPhone) a Android. Základnú aplikáciu je možné upraviť pre ktorékoľvek mesto, obec, či kraj na Slovensku. Pre občanov je k dispozícii zdarma, cena pre mestá, obce a kraje závisí od počtu obyvateľov, resp. rozlohy.

qr-na-web