Hlásenie vlámania, kradeže a dopravnej nehody

Na tomto telefónnom čísle môžete nahlasovať poškodzovanie majetku, krádeže, vlámania, dopravné nehody.

 

Obvodné oddelenie Policajného zboru SR v Bernolákove   

  Telefón: 0961 533 805 (stála služba - 07:30 – 15:30)

  Telefón: 0961 523 155,

 Telefón: 0961 523 158 Operačné stredisko OR PZ Senec

               v čase neprítomnosti stálej služby

 

Spoločná tiesňová linka

 

112

Polícia

158

Hasiči

150

Záchranka

155