Poruchy elektriny

  Na týchto telefónnych číslach môžete nahlasovať poruchy, havárie a problémy  v oblasti dodávok elektrickej  energie.

        Porucha alebo havária musí byť odstránená odbornými pracovníkmi  Západoslovenskej  energetikej  Bratislava  (ZSE).

 

Dispečing - hlásenie porúch (ZSE)                :  telefón  0800/111 567

 

Call centrum  (ZSE) pracovné dni   700 - 1900   :  telefón  0850/111 555

 

Po oznámení poruchy dispečingu elektrární Vás prosíme, aby ste nás informovali o danej udalosti, poruche dodávok elektriny a to čo najskôr  na  telefónne číslo: 0905/ 808 934 (OÚ Chorvátsky Grob).