Doprava

Smer: Čierna Voda; Chorvátsky Grob
odchod zo zastávky:
Cesta na Senec [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Zlaté piesky [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Pri mlyne [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Pračanská [mapa] [najbližšie] [odchod] 
MiÚ Vajnory [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Hospodárska [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Vajnory [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Vajnory - konečná [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Čierna Voda, Vajnorská [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Čierna Voda [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Čierna Voda, Na pasienku

[najbližšie] [odchod] 

Čierna Voda, Horný dvor [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Chorvátsky Grob, Monarská Alej

[najbližšie] [odchod] 

Chorvátsky Grob, Žilinská

[najbližšie] [odchod] 

Chorvátsky Grob, Lúčna

[najbližšie] [odchod] 

Chorvátsky Grob, Výhon [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Chorvátsky Grob [mapa  
 
Smer: Zlaté piesky
odchod zo zastávky:
Chorvátsky Grob [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Chorvátsky Grob, Výhon [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Chorvátsky Grob, Lúčna

[najbližšie] [odchod] 

Chorvátsky Grob, Žilinská

[najbližšie] [odchod] 

Chorvátsky Grob, Monarská Alej

[najbližšie] [odchod] 

Čierna Voda, Horný dvor [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Čierna Voda, Na pasienku

[najbližšie] [odchod] 

Čierna Voda [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Čierna Voda, Vajnorská [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Vajnory [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Hospodárska [mapa] [najbližšie] [odchod] 
MiÚ Vajnory [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Pračanská [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Pri mlyne [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Zlaté piesky [mapa] [najbližšie] [odchod] 
Cesta na Senec [mapa