Chorvátsky jazyk

  INFORMÁCIA O VYUČOVANÍ CHORVÁTSKEHO JAZYKA v Chorvátskom Grobe

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

s radosťou Vám oznamujem, že chorvátske vyučovanie na vašej škole bude pokračovať aj tento rok.

Deti sa budú prostredníctvom jazykových hier, kreatívnych komunikatívnych, pedagogických, dramatických a výtvarných prác, zaujímavým a dynamickým spôsobom, učiť chorvátsky jazyk

a spoznávať chorvátske kultúrne a prírodné dedičstvo.

 

Teším sa na stretnutie s Vami a verím v dobrú a úspešnú spoluprácu!

 

Jasna Rendulić

učiteľka chorvátskeho jazyka

 

(Jasna je učiteľka vyučovania na prvom stupni a pracovala som na základnej škole v Záhrebe 12 rokov s deťmi prvého až štvrtého ročníka. V rámci chorvátskeho výchovno-vzdelávacieho systému prešla všetkými formami práce: vyučovanie na 1. stupni, školský klub, celodenné vyučovanie, práca v kombinovanom oddelení, práca so žiakmi so špeciálnymi potrebami, 4 roky viedla Klub učiteľov vyučovania na prvom stupni a 4 roky vedúca Tímu pre kvalitu a hodnotenie vyučovacieho procesu. Práca učiteľky chorvátskeho vyučovania na Slovensku je pre Jasnu profesionálna výzva , ale aj hodnotná skúsenosť pre jej ďalší profesionálny rozvoj. Dúfa, že mojimi skúsenosťami a vedomosťami prispejem k chorvátskemu vyučovaniu na Slovensku.).

 

CHORVÁTSKE VYUČOVANIE NA SLOVENSKU

koordinácia: BRATISLAVA

koordinátor: JASNA RENDULIĆ

Tel. č.: 00 421 944 628 444

E-mail: jasna.rendulic2@gmail.com

jasna.rendulic@skole.hr

 

PRIHLÁŠKA na chorvátsky jazyk