Zber a triedenie odpadu

 

 

PREVÁDZKOVÉ  HODINY  ZBERNÝCH  MIEST OBCE  CHORVÁTSKY GROB 

                                                  

A)    ZBERNÉ MIESTO  ČIERNA  VODA

(areál oproti veterinárnej ambulancii na Pezinskej ulici) 

PONDELOK:                       18,00 – 20,00  HOD.

STREDA:                             18,00 – 20,00 HOD.

SOBOTA:                             15,00 – 18,00  HOD.

 

B)   ZBERNÉ  MIESTO   ČISTIČKA  ODPADOVÝCH  VÔD  CHORVÁTSKY GROB 

PONDELOK:                        18,00 – 20,00  HOD.

SOBOTA:                             11,00 – 16,00  HOD.

 

C)   ZBERNÉ MIESTO  -  HOŠTÁKY       PREVÁDZKA ÚDRŽBY  OBCE 

 PONDELOK:                       10,00 – 16,00  HOD.* 

*(LEN PRE DÔCHODCOV – VRECOVÝ  ZBER, KTORÝ   BUDE PRIEBEŽNE ODVÁŽANÝ NA ZBER. MIESTO ČOV v CHG)

zber2014_Stranka_1

zber2014_Stranka_2