Školstvo a vzdelávanie

Základná škola s materskou školou v Chorvátskom Grobe 
Školská 4 
900 25 Chorvátsky Grob 

 

kontakty:

tel: 02/ 45 996 410

mobil: 0911 964 966

web: www.SkolaChorvatskyGrob.sk


Riaditeľka školy RNDr Daniela Leštinská

e-mail: lestinska@skolachorvatskygrob.sk

 

Zástupkyňa pre ZŠ:  PaedDr. Ľudmila Košťáliková

e-mail: kostalikova@skolachorvatskygrob.sk


Školský klub detí  je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 - 17:00


Zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Oľga Kabátová

 e-mail: kabatova@skolachorvatskygrob.sk

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 - 17:00

 

Alokované pracovisko: 

 
Materská škola v Čiernej vode 
Pezinská 9 
900 25 Chorvátsky Grob 

kontakt:

tel:  02 / 45 944 554

Kontaktná osoba : Daniela Mihalovičová

e-mail: mihalovicova@skolachorvatskygrob.sk

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 - 17:00

 

Materská škola v Monar centre
Rubínova1
900 25 Chorvátsky Grob 

kontakt:

tel:  0901 708 789

Kontaktná osoba : Henrieta Vojtušová, Mgr.

e-mail: vojtusova@skolachorvatskygrob.sk

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 - 17:00

 

 ------------------------------

 

Prezentácia Novej Základnej školy na Čiernej Vode - Chorvátskom Grobe.