Obecný úrad - kontakty

Adresa:

Obecný úrad Chorvátsky Grob

Námestie Josipa Andriča 17 

900 25 Chorvátsky Grob

 

IČO: 00304760

DIČ: 2020662105

bankové spojenie: 6601265001/5600, Prima banka Slovensko, a.s.


www.chorvatskygrob.sk  info@chorvatskygrob.sk

 

meno oddelenie kontakt
Viera Kellnerová informácie, podateľňa,  front office

viera.kellnerova@chorvatskygrob.sk

podatelna@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 100

fax: 02 / 45996320

Bc. Anna Simandelová pokladňa, poplatky - psy, cintorín, odpad

anna.simandelova@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 109

Mgr. Marcela Turiničová matrika, evidencia obyv., overovanie podpisov, soc. odd

marcela.turinicova@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 110

Denisa Zemanová dane a poplatky

denisa.zemanova@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 111

Ing. arch. Ingrid Krumpolcová stavebné oddelenie,     vedúca oddelenia

ingrid.krumpolcova@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 107

Jana Suchá  stavebné oddelenie

jana.sucha@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 107

Ing. Andrea Mrvová stavebné oddelenie

andrea.mrvova@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 108

Ing. arch. Jana Velebová stavebné oddelenie

jana.velebova@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 108

Ing. Peter Stovíček vedúci technicko-prevádzkového oddelenia

peter.stovicek@chorvatskygrob.sk

 02 / 45996310 - 203

Ing. Jozef Bezák technicko-prevádzkové oddelenie, stavebný dozor

jozef.bezak@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 103

Mgr. Lucia Mrázová sekretariát starostu

sekretariat@chorvatskygrob.sk

lucia.mrazova@chorvatskygrob.sk 

02 / 45996310 - 101

Mgr. Miroslava Jonášová zástupkyňa starostu

miroslava.jonasova@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 101 

Mgr. Peter Matula prednosta obecného úradu

prednosta@chorvatskygrob.sk

peter.matula@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 216

Katarína Madarászová ekonomické oddelenie, vedúca oddelenia

katarina.madaraszova@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 113

Eva Krištofičová ekonomické oddelenie

eva.kristoficova@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 104

Ing. Miloš Škorvánek ekonomické oddelenie

milos.skorvanek@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 104

Janette Benčíková organizačno-právne odd., vedúca oddelenia

janette.bencikova@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 116

Bc. Ivana Képešová referent právnych služieb

ivana.kepesova@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 119

Ing. Dana Michálková školstvo, kultúra, šport

dana.michalkova@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 112

Ing. Ján Bartek kontrolór  kontrolor@chorvatskygrob.sk
Martin Hrivnák informatik

martin.hrivnak@chorvatskygrob.sk

02 / 45996310 - 117 

   (Poruchy elektriny, vody a kanalizácie)  -

 prevádzka obce

Igor Glova, vedúci prevádzky

0905 808 934 

0948 132 141

igor.glova@chorvatskygrob.sk

meno oddelenie kontakt
Ing. arch. Miroslav MARYNČÁK  Starosta obce starosta@chorvatskygrob.sk
Mgr. Peter MATULA Prednosta obecného úradu 02 / 45996310 - 216   prednosta@chorvatskygrob.sk
peter.matula@chorvatskygrob.sk
Bc. Lucia MRÁZOVÁ  Sekretariát starostu 02 / 45 996 310 - 101 sekretariat@chorvatskygrob.sk
lucia.mrazova@chorvatskygrob.sk